Zvony pro Šumavu

Veřejná sbírka na spolufinancování zvonů pro kostel sv. Markéty v Kašperských Horách

Kulturní projekt “Zvony pro Šumavu” řeší obnovu zvonového fondu na věži arciděkanského kostela sv. Markéty v centru Kašperských Hor. Záměr zahrnuje jednak restaurování dvou stávajících silně poškozených historických zvonů ze 17. století, jednak pořízení tří nových zvonů. Jde tak o vyrovnání jedné z přetrvávajících kulturních a společenských ztrát z 2. světové války, kdy byla v r. 1942 provedena rekvizice posledních kašperskohorských zvonů pro válečné účely.

Absenci zvonů a jejich hlasu si dnes v srdci Šumavy s naléhavostí uvědomují nejen domácí obyvatelé, ale i četní návštěvníci a ctitelé tohoto krásného kraje. To je důvod, pro který je organizována sbírka “Zvony pro Šumavu”.

Zvony budou vyrobeny panem Petrem Rudolfem Manouškem ze slavného zvonařského rodu.

Podpořme zvony jako nadčasový symbol propojení minulých, současných i budoucích generací.

Za všechny příspěvky upřímně děkujeme a těšíme se na setkání při žehnání zvonů o poutní slavnosti Panny Marie Sněžné první srpnový víkend r. 2021 v Kašperských Horách.

Šumavský kulturní spolek, z.s., Smetanova 211, 341 92 Kašperské Hory

Římskokatolická farnost Kašperské Hory, Bašta 54, 342 01 SušiceZáštita projektu německým velvyslancem v ČR

Jeho excelence německý velvyslanec v Praze, pan Dr. Christoph Israng, převzal 25.11.2020 s velkou vděčností záštitu nad projektem „Zvony pro Šumavu“ a píše: „Přeshraniční projekty, v nichž se Němci a Češi odvolávají na společnou minulost a chtějí společně vytvářet nové příležitosti pro budoucnost, jsou viditelným projevem důvěrného partnerství, které naše obě země spojuje. Jako německý velvyslanec v České republice takové iniciativy vřele vítám.“