Chci přispět

Varianty:

Bezhotovostním převodem na zvláštní účet Zvony pro Šumavu

Číslo účtu. 293 490 145/0300

Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ34 0300 0000 0002 9349 0145 /CZK/
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Hotově

Do tří úředně zapečetěných pokladniček umístěných v kostele sv. Markéty, Městském kulturním a informačním středisku a v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách

Potvrzení o daru

V případě, že potřebujete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte nás, prosím na e-mail: info@zvonyprosumavu.cz - vše společně dořešíme napřímo.

Za všechny příspěvky upřímně děkujeme a těšíme se na setkání při žehnání zvonů o poutní slavnosti Panny Marie Sněžné první srpnový víkend r. 2021 v Kašperských Horách.

Šumavský kulturní spolek, z.s., Smetanova 211, 341 92 Kašperské Hory

Římskokatolická farnost Kašperské Hory, Bašta 54, Sušice 342 01